Programok AlkotókTuka László


Galgahévízen születtem 1924-ben.
Középiskolámat a Gödöllõi Premontrei Gimnáziumban végeztem, mûvészeti tanulmányaimat az Iparmûvészeti Fõiskolán 1943-48 között. Mestereim Haranghy Jenõ és Konecsni György voltak.

Grafikai munkásságom: könyvillusztrációk, prospektusok, katalógusok tervezése. Az évente megrendezett hazai és külföldi, nemzetközi kiállítások árubemutató pavilonjainak grafikai tervezése és kivitelezése. Számos képeslapom jelent meg, dísztávirataim jelenleg is forgalomban vannak. Plakátjaimat hazai és külföldi kiállításokon mutatják be.


Alkotásaim nagyobb részben akvarellek és rézkarcok.
Munkáimban az Alföld, a Balaton, a Magas Tátra és a svájci Alpok látványos tájait és állatvilágának élményeit dolgozom fel.
Munkáimat hazai és külföldi tárlatokon mutatták be.